ARA Function

ARA Function

ARA isimli formül tanıtımımızda, ARA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.

English name

LOOKUP

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

aranan_değer aranan_vektör sonuç_vektör

Function syntax

Turkish syntax

=ARA(aranan_değer; aranan_vektör; [sonuç_vektör])<br />=ARA(aranan_değer; dizi)

English syntax

=LOOKUP(lookup_value; lookup_vector; [result_vector])<pre></pre>=LOOKUP(lookup_value; array)

Example of usage

=ARA(aranan_değer; aranan_vektör; [sonuç_vektör])<br />=ARA(aranan_değer; dizi)
Top