BİRLEŞTİR Function

BİRLEŞTİR Function

Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir

English name

CONCATENATE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

metin1 metin2

Function syntax

Turkish syntax

=BİRLEŞTİR(metin1;[metin2];...)

English syntax

=CONCATENATE(text1;[text2];...)

Example of usage

=BİRLEŞTİR(metin1;[metin2];...)
Top