Finansal

Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
çıkış ilk_faiz mutabakat oran nominal sıklık temel hesapl_yöntemi
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
çıkış mutabakat oran nominal temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
AMORLINC isimli formül tanıtımımızda, AMORLINC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
aralık_ortalaması ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 365
Use count
6
Category
Finansal
Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
maliyet hurda ömür dönem ay
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
maliyet hurda ömür dönem faktör
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir tahvilin indirim oranını verir
mutabakat vade fiyat itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
kesirli_para payda
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
ondalık_para payda
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
düzenleme vade kupon getiri sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Efektif yıllık faiz oranını verir
nominal_oran dönem_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür. Bu işlev Excel Online'da kullanılamaz.
xml xpath
Published version
Excel 365
Use count
17
Category
Finansal
GD isimli formül tanıtımımızda, GD Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
oran dönem_sayısı devresel_ödeme bd tür
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
anapara program
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
mutabakat vade yatırım itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
değerler tahmin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
oran dönem dönem_sayısı bd
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
mutabakat vade kupon getiri sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
değerler finansman_faiz_oranı tekraryatırım_oranı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Yıllık nominal faiz oranını verir
etkin_oran dönem_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir yatırımın dönem sayısını verir
oran devresel_ödeme bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
oran değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran getiri teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran ücret teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
düzenleme vade son_faiz oran getiri teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
düzenleme vade son_faiz oran ücret teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
oran bd gd
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Finansal
Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
oran dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade oran getiri itfa sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade indirim itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade çıkış oran getiri temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir yatırımın bugünkü değerini verir
oran dönem_sayısı devresel_ödeme gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
dönem_sayısı devresel_ödeme bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
mutabakat vade yatırım indirim temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
sayı form
Published version
Excel 365
Use count
2
Category
Finansal
Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
dönem_sayısı bd gd
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Finansal
Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
maliyet hurda ömür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
maliyet hurda ömür dönem
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
düzenleme vade indirim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
düzenleme vade indirim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
düzenleme vade ücret
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
maliyet hurda ömür başlangıç_dönemi son_dönem faktör değiştirme
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
değerler tarihler tahmin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
oran değerler tarihler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
mutabakat vade oran fiyat itfa sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
mutabakat vade fiyat itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
mutabakat vade çıkış oran fiyat temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Excel'in ÇAPRAZEŞLEŞTİR fonksiyonu bir arama gerçekleştirir ve dikey veya yatay aralıklarda bir konum döndürür. KAÇINCI fonksiyonunun daha sağlam ve esnek bir halefidir.
Arama_değeri Arama_dizisi Eşleştirme_modu Arama_modu
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Finansal
Bu içerik Excel'in STOKGEÇMİŞİ formülü hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
hisse_senedi başlangıç_tarihi bitiş_tarihi aralık üstbilgiler özellikler1
Published version
Excel 365
Use count
6
Category
Finansal
Top