İstatistiksel

Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
ORTALAMA isimli formül tanıtımımızda, ORTALAMA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
25
Category
İstatistiksel
Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
değer1 değer2 ...
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
aralık ölçüt aralık_ortalaması
Published version
Excel 2007
Use count
3
Category
İstatistiksel
Beta kümülatif dağılım işlevini verir
x alfa beta kümülatif A B
Published version
Excel 2010
Use count
1
Category
İstatistiksel
Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
olasılık alfa beta A B
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
BİNOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, BİNOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
denemeler başarı_olasılığı başarı_sayısı başarı_sayısı2
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
İstatistiksel
Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
denemeler başarı_olasılığı alfa
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
KİKARE.TEST formül tanıtımımızda, KİKARE.TEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
etkin_erim beklenen_erim
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
alfa standart_sapma boyut
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir
alfa standart_sapma boyut
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
21
Category
İstatistiksel
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
22
Category
İstatistiksel
BOŞLUKSAY isimli formül tanıtımımızda, BOŞLUKSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
aralık
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
aralık ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
73
Category
İstatistiksel
Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 2007
Use count
20
Category
İstatistiksel
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
SAPKARE isimli formül tanıtımımızda, SAPKARE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
ÜSTEL.DAĞ isimli özelliğimizde, ÜSTEL.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x lambda kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi1 serb_derecesi2 kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.DAĞ.SAĞK isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ.SAĞK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi2 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.TEST isimli Formülümüzde, F.TEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konu başlıkları yer almaktadır.
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
FISHER isimli formül tanıtımımızda, FISHER Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
FISHERTERS isimli formül tanıtımımızda, FISHERTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
y
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
hedef_tarih değerler zaman_çizelgesi mevsimsellik veri tamamlama
Published version
Excel 2016
Use count
1
Category
İstatistiksel
Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
hedef_tarih değerler zaman_çizelgesi güven_düzeyi mevsimsellik veri_tamamlama toplama
Published version
Excel 2016
Use count
0
Category
İstatistiksel
Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
değerler zaman_çizelgesi veri_tamamlama toplama
Published version
Excel 2016
Use count
0
Category
İstatistiksel
Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
değerler zaman_çizelgesi istatislik_türü mevsimsellik veri_tamamlama toplama
Published version
Excel 2016
Use count
0
Category
İstatistiksel
Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
x bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2016
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
veri_dizisi ara_dizi
Published version
Excel 2003
Use count
16
Category
İstatistiksel
GAMA isimli formül tanıtımımızda, GAMA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
GAMA.DAĞ isimli Formülümüzde, GAMA.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
GAMA.TERS isimli formül tanıtımımızda, GAMA.TERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
olasılık alfa beta
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
x
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
x
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
GEOORT isimli formül tanıtımında, GEOORT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonları gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
BÜYÜME isimli formül tanıtımımızda, BÜYÜME Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
HARORT isimli Formülümüzde, HARORT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
HİPERGEOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, HİPERGEOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonları yer alır.
başarı_örnek örnek_sayısı başarı_popülasyon pop_sayısı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesinin basıklığını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
23
Category
İstatistiksel
DOT isimli formül tanıtımımızda, DOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
LOT isimli formül tanıtımımızda, LOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
LOGNORM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
sayı sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
54
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
en_büyük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 2019
Use count
1
Category
İstatistiksel
Verilen sayıların ortancasını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
58
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir
en_küçük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 2019
Use count
3
Category
İstatistiksel
Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
NEGBİNOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NEGBİNOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
hata_sayısı başarı_sayısı başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
NORM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NORM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
NORM.S.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NORM.S.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
z kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
olasılık
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
dizi1 dizis2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
dizi k
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
dizi k
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
POISSON.DAĞ adlı formül tanıtımımızda, POISSON.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x ortalama kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
x_aralığı olasılık_aralığı alt_sınır üst_sınır
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
dizi dörrtebir
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Veri kümesinin dörtte birini verir
dizi dörttebir
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
ÇARPIKLIK isimli formül tanıtımımızda, ÇARPIKLIK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
EĞİM isimli formül tanıtımımızda, EĞİM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
36
Category
İstatistiksel
Normalleştirilmiş bir değer verir
x ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
T.DAĞ.SAĞK isimli formül tanıtımımızda, T.DAĞ.SAĞK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
dizi1 dizi2 yazı_say tür
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
EĞİLİM isimli formül tanıtımımızda, EĞİLİM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Published version
Excel 2003
Use count
7
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesinin iç ortasını verir
dizi yüzde
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
VAR.P isimli formül tanıtımımızda, VAR.P Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
WEIBULL.DAĞ adlı formül tanıtımımızda, WEIBULL.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
dizi x sigma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Top