ÇİFTAZALANBAKİYE Function

ÇİFTAZALANBAKİYE Function

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir

English name

DDB

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

maliyet hurda ömür dönem faktör

Function syntax

Turkish syntax

=ÇİFTAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [faktör])

English syntax

=DDB(cost; salvage; life; period; [factor])

Example of usage

=ÇİFTAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [faktör])
Top