ÇOKEĞERMİN Function

ÇOKEĞERMİN Function

Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir

English name

MINIFS

Published version

Excel 2019

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019

Function arguments

en_küçük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2

Function syntax

Turkish syntax

=ÇOKEĞERMİN(en_küçük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)

English syntax

=MINIFS(min_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

Example of usage

=ÇOKEĞERMİN(en_küçük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
Top