D_İÇ_VERİM_ORANI Function

D_İÇ_VERİM_ORANI Function

Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

English name

MIRR

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değerler finansman_faiz_oranı tekraryatırım_oranı

Function syntax

Turkish syntax

=D_İÇ_VERİM_ORANI(değerler; finansman_faiz_oranı; tekraryatırım_oranı)

English syntax

=MIRR(values; finance_rate; reinvest_rate)

Example of usage

=D_İÇ_VERİM_ORANI(değerler; finansman_faiz_oranı; tekraryatırım_oranı)
Top