DÜŞEYARA Function

DÜŞEYARA Function

DÜŞEYARA Formülü, ilk sütunun sağında kalan verilerde arama yapılmasını sağlayan işlevsel bir Excel fonksiyonudur.

English name

VLOOKUP

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

aranan_değer tablo_dizisi sütun_indis_sayısı aralık_bak

Function syntax

Turkish syntax

=DÜŞEYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; sütun_indis_sayısı; [aralık_bak])

English syntax

=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])

Example of usage

=DÜŞEYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; sütun_indis_sayısı; [aralık_bak])
Top