F.DAĞ Function

F.DAĞ Function

F.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

F.DIST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

x serb_derecesi1 serb_derecesi2 kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=F.DAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2; kümülatif)

English syntax

=F.DIST(x; deg_freedom1; deg_freedom2; cumulative)

Example of usage

=F.DAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2; kümülatif)
Top