HİPERGEOMDAĞ Function

HİPERGEOMDAĞ Function

Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

English name

HYPGEOMDIST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

başarı_örnek sayı_örnek başarı_popülasyon sayı_pop

Function syntax

Turkish syntax

=HİPERGEOMDAĞ(başarı_örnek; sayı_örnek; başarı_popülasyon; sayı_pop)

English syntax

=HYPGEOMDIST(sample_s; number_sample; population_s; number_pop)

Example of usage

=HİPERGEOMDAĞ(başarı_örnek; sayı_örnek; başarı_popülasyon; sayı_pop)
Top