İÇ_VERİM_ORANI Function

İÇ_VERİM_ORANI Function

Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

English name

IRR

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değerler tahmin

Function syntax

Turkish syntax

=İÇ_VERİM_ORANI(değerler; [tahmin])

English syntax

=IRR(values; [guess])

Example of usage

=İÇ_VERİM_ORANI(değerler; [tahmin])
Top