KAÇINCI Function

KAÇINCI Function

KAÇINCI isimli formül tanıtımımızda, KAÇINCI Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, açıklama, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.

English name

MATCH

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

aranan_değer aranan_dizi eşleştir_tür

Function syntax

Turkish syntax

=KAÇINCI(aranan_değer; aranan_dizi; [eşleştir_tür])

English syntax

=MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type])

Example of usage

=KAÇINCI(aranan_değer; aranan_dizi; [eşleştir_tür])
Top