KARMAŞIK Function

KARMAŞIK Function

Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

English name

COMPLEX

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

gerçel_sayı karm_sayı sonek

Function syntax

Turkish syntax

=KARMAŞIK(gerçel_sayı; karm_sayı; [sonek])

English syntax

=COMPLEX(real_num; i_num;[suffix])

Example of usage

=KARMAŞIK(gerçel_sayı; karm_sayı; [sonek])
Top