LOGTERS Function

LOGTERS Function

LOGTERS isimli formül tanıtımımızda, LOGTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.

English name

LOGINV

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

olasılık ortalama standart_sapma

Function syntax

Turkish syntax

=LOGTERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)

English syntax

=LOGINV(probability; mean; standard_dev)

Example of usage

=LOGTERS(olasılık; ortalama; standart_sapma)
Top