MİNA Function

MİNA Function

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

English name

MINA

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değer1 değer2

Function syntax

Turkish syntax

=MİNA(değer1; [değer2]; …)

English syntax

=MINA(value1; [value2]; ...)

Example of usage

=MİNA(değer1; [değer2]; …)
Top