ONDALIK Function

ONDALIK Function

Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

English name

DECIMAL

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

sayı sayıtabanı

Function syntax

Turkish syntax

=ONDALIK(sayı; sayıtabanı)

English syntax

=DECIMAL(number; radix)

Example of usage

=ONDALIK(sayı; sayıtabanı)
Top