TOPLA Function

TOPLA Function

TOPLA isimli formül tanıtımımızda, açıklama, TOPLA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

SUM

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı1 sayı2

Function syntax

Turkish syntax

=TOPLA(sayı1; [sayı2]; ...)

English syntax

=SUM(number1; [number2]; ...)

Example of usage

=TOPLA(sayı1; [sayı2]; ...)
Top