Excel 365

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
aralık_ortalaması ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 365
Use count
6
Category
Finansal
Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür. Bu işlev Excel Online'da kullanılamaz.
xml xpath
Published version
Excel 365
Use count
17
Category
Finansal
Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
sayı form
Published version
Excel 365
Use count
2
Category
Finansal
Excel'in ÇAPRAZEŞLEŞTİR fonksiyonu bir arama gerçekleştirir ve dikey veya yatay aralıklarda bir konum döndürür. KAÇINCI fonksiyonunun daha sağlam ve esnek bir halefidir.
Arama_değeri Arama_dizisi Eşleştirme_modu Arama_modu
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Finansal
Bu içerik Excel'in STOKGEÇMİŞİ formülü hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
hisse_senedi başlangıç_tarihi bitiş_tarihi aralık üstbilgiler özellikler1
Published version
Excel 365
Use count
6
Category
Finansal
Bu içerik Excel'in FIELDVALUE formülü hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
değer alan_adı
Published version
Excel 365
Use count
4
Category
Arama ve Başvuru
Excel LAMBDA formülü, VBA veya makrolar olmadan bir çalışma kitabının tamamında yeniden kullanılabilen özel işlevler oluşturmanın bir yolunu sağlamaktadır.
parametre_veya_hesaplama ...
Published version
Excel 365
Use count
72
Category
Mantıksal
Belirtilen herhangi bir aralıktan bir dizi metin değeri döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür.
dizi biçim
Published version
Excel 365
Use count
1
Category
Metin
Belirtilen herhangi bir değerden metin döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür.
değer biçim
Published version
Excel 365
Use count
1
Category
Metin
Excel'in SINGLE fonksiyonu, bir satırın VEYA bir sütunun kesişimi olan bir hücre aralığından değeri döndürme işlemini yerine getirmektedir.
değer
Published version
Excel 365
Use count
6
Category
Bilgi
Excel BYCOL fonksiyonu, belirli bir dizideki her sütuna bir LAMBDA işlevi uygular ve tek bir dizi olarak sütun başına bir sonuç döndürür.
dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
9
Category
Mantıksal
Excel BYROW fonksiyonu, belirli bir dizinin her sütununa bir LAMBDA işlevi uygular ve tek bir dizideki sütun başına bir sonuç döndürür.
dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
28
Category
Mantıksal
Excel MAP fonksiyonu, sağlanan bir dizideki her bir değere özel bir LAMBDA işlevini eşleme işlevini yerine getirmektedir.
dizi lambda_veya_dizi2 lambda_veya_dizi3 ...
Published version
Excel 365
Use count
19
Category
Mantıksal
Excel REDUCE fonksiyonu, belirli bir dizideki her öğeye özel bir LAMBDA işlevi uygular ve sonuçları tek bir değerde toplar.
ilk_değer dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Mantıksal
Excel SCAN fonksiyonu, belirli bir dizideki her öğeye özel bir LAMBDA işlevi uygular ve tarama sırasında oluşturulan ara değerleri içeren bir dizi döndürür.
ilk_değer dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Mantıksal
Excel DİZİOLUŞTUR fonksiyonu, özel bir LAMBDA hesaplamasına dayalı olarak belirtilen satır ve sütunlara sahip bir dizi döndürür.
satırlar sütunlar lambda
Published version
Excel 365
Use count
17
Category
Mantıksal
Excel ÖNCEKİMETİN fonksiyonu, Karakterleri sınırlamadan önceki metni döndürür
Metin Sınırlayıcı İnstance_num İgnore_case
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Metin
Excel SONRAKİMETİN fonksiyonu, Karakterleri sınırlandırdıktan sonraki metni döndürür
Metin Sınırlayıcı İnstance_num İgnore_case
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Metin
Excel METİNBÖL fonksiyonu, Sınırlayıcıları kullanarak metni satırlara veya sütunlara böler
Metin Sütun_sınırlayıcı Satır_sınırlayıcı Boşları_yoksay Şununla_doldur
Published version
Excel 365
Use count
24
Category
Metin
Excel DÜŞEYYIĞ fonksiyonu, Dizileri dikey olarak yığınlar
dizi1 dizi2
Published version
Excel 365
Use count
46
Category
Arama ve Başvuru
Excel YATAYYIĞ fonksiyonu, Dizileri yatay olarak yığınlar
dizi1 dizi2
Published version
Excel 365
Use count
46
Category
Arama ve Başvuru
Excel SATIRA fonksiyonu, Diziyi bir satır olarak döndürür
Dizi Yoksay Scan_by_column
Published version
Excel 365
Use count
9
Category
Arama ve Başvuru
Excel SÜTUNA fonksiyonu, Diziyi bir sütun olarak döndürür
Dizi Yoksay Scan_by_column
Published version
Excel 365
Use count
8
Category
Arama ve Başvuru
Excel SATIRSAR fonksiyonu, Bir satır dizisini 2B diziye sarar
Vektör Sarma_sayısı Şununla_doldur
Published version
Excel 365
Use count
4
Category
Arama ve Başvuru
Excel SÜTUNSAR fonksiyonu, Bir sütun dizisini 2B diziye sarar
Vektör Sarma_sayısı Şununla_doldur
Published version
Excel 365
Use count
4
Category
Arama ve Başvuru
Excel AL fonksiyonu, Dizinin başlangıcından veya sonundan satırları veya sütunları döndürür
Dizi Satırlar Sütunlar
Published version
Excel 365
Use count
11
Category
Arama ve Başvuru
Excel BIRAK fonksiyonu, Dizinin başlangıcından veya sonundan satırları veya sütunları bırakır
Dizi Satırlar Sütunlar
Published version
Excel 365
Use count
14
Category
Arama ve Başvuru
Excel SATIRSEÇ fonksiyonu, Bir diziden belirtilen satırları döndürür
Dizi Row_num1 Row_num2
Published version
Excel 365
Use count
5
Category
Arama ve Başvuru
Excel SÜTUNSEÇ fonksiyonu, Bir diziden belirtilen sütunları döndürür
Dizi Col_num1 Col_num2
Published version
Excel 365
Use count
8
Category
Arama ve Başvuru
Excel GENİŞLET fonksiyonu, Bir diziyi belirtilen boyutlara genişletir
Dizi Satırlar Sütunlar Pad_with
Published version
Excel 365
Use count
13
Category
Arama ve Başvuru
Excel RESİM fonksiyonu, bir hücreye yazılan URL'deki görüntüyü göstermenizi sağlar.
Kaynak Alt_text Sizing Yükseklik Genişlik
Published version
Excel 365
Use count
2
Category
Web
ATLANMIŞ fonksiyonu, LAMBDA'daki değerin eksik olup olmadığını kontrol ederek, DOĞRU veya YANLIŞ sonucunu döndürmeye yarayan yardımcı bir fonksiyondur.
bağımsız_değişken
Published version
Excel 365
Use count
2
Category
Bilgi
Top