FİLTRE

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Admin
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Öne çıkan
İngilizce Adı
FILTER
Yayınlandığı Versiyon
Excel 365
Destekleyen Versiyonlar
  1. Excel 365
  2. Excel 2021
Türkçe Diziliş
=FİLTRE(Dizi, Ekle, [Boşsa])
İngilizce Diziliş
=FILTER(array, include, [if_empty])
Excel'de `FİLTRE` (FILTER) fonksiyonu, bir dizi veya aralıktaki verilere filtre uygulayarak belirli kriterleri karşılayan öğeleri döndürür. `FİLTRE` fonksiyonu, belirli bir koşulu karşılayan verileri hızlıca elde etmek için kullanışlıdır.

Excel'de `FİLTRE` (FILTER) fonksiyonunun kullanımı ve sözdizimi şu şekildedir:

Kod:
=FİLTRE(dizi, dahil_etmek_koşulu, [boş_durumunda])
  • dizi: Filtrelemek istediğiniz dizi veya aralığı belirtir.
  • dahil_etmek_koşulu: Filtreleme koşulunu belirten mantıksal bir dizi veya koşuldur. Bu dizi veya koşul, `dizi`nin boyutlarıyla aynı boyutta olmalıdır.
  • boş_durumunda (isteğe bağlı): Filtreleme sonucunda herhangi bir eşleşme bulunmazsa döndürülecek değeri belirtir. Eğer bu argüman atlanırsa, fonksiyon hiçbir eşleşme bulamadığında `#HESAPLA!` hatasını döndürür.
Aşağıdaki örnek, `FİLTRE` fonksiyonunun temel kullanımını göstermektedir:
  • A2:A10 aralığında ürün adları olan bir liste olduğunu düşünün.
  • B2:B10 aralığında ürün fiyatları olan bir liste olduğunu düşünün.
Kod:
=FİLTRE(A2:A10, B2:B10 > 50)

Bu formül, B2:B10 aralığındaki fiyatları 50'den büyük olan ürünleri A2:A10 aralığından döndürür.

`FİLTRE` fonksiyonu, belirli kriterlere göre bir dizi veya aralıktaki verileri hızlıca filtrelemek için kullanışlıdır. Bu sayede, ihtiyacınıza uygun verileri elde etmek daha kolay hale gelir.
 
Üst