ADRES Function

ADRES Function

Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

English name

ADDRESS

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

satır_num sütun_num mutlak a1 sayfa_metni

Function syntax

Turkish syntax

=ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak]; [a1]; [sayfa_metni])

English syntax

=ADDRESS(row_num; column_num; [abs_num]; [a1]; [sheet_text])

Example of usage

=ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak]; [a1]; [sayfa_metni])
Top