AMORDEGRC Function

AMORDEGRC Function

Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir

English name

AMORDEGRC

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel

Function syntax

Turkish syntax

=AMORDEGRC(bedel; alış_tarihi; ilk_dönem; kurtarılan; dönem; oran; [temel])

English syntax

=AMORDEGRC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; [basis])

Example of usage

=AMORDEGRC(bedel; alış_tarihi; ilk_dönem; kurtarılan; dönem; oran; [temel])
Top