ARALIKBİRLEŞTİR Function

ARALIKBİRLEŞTİR Function

Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz

English name

CONCAT

Published version

Excel 2019

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019

Function arguments

metin1 metin2

Function syntax

Turkish syntax

=ARALIKBİRLEŞTİR(metin1;[metin2] ...)

English syntax

=CONCAT(text1;[text2];...)

Example of usage

=ARALIKBİRLEŞTİR(metin1;[metin2] ...)
Top