AY Function

AY Function

Bir tarih değeri içindeki ay bilgisini 1 ile 12 arasında bir sayı olarak döndürür.

English name

MONTH

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

seri_no

Function syntax

Turkish syntax

=AY(seri_no)

English syntax

=MONTH(serial_number)

Example of usage

=AY(seri_no)
Top