AZALANBAKİYE Function

AZALANBAKİYE Function

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

English name

DB

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

maliyet hurda ömür dönem ay

Function syntax

Turkish syntax

=AZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [ay])

English syntax

=DB(cost; salvage; life; period; [month])

Example of usage

=AZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [ay])
Top