BAĞ_DEĞ_SAY Function

BAĞ_DEĞ_SAY Function

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

English name

COUNT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değer1 değer2

Function syntax

Turkish syntax

=BAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2]; …)

English syntax

=COUNT(value1; [value2]; ...)

Example of usage

=BAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2]; …)
Top