BESINIR Function

BESINIR Function

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

English name

GESTEP

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı sınır_değer

Function syntax

Turkish syntax

=BESINIR(sayı; [sınır_değer])

English syntax

=GESTEP(number; [step])

Example of usage

=BESINIR(sayı; [sınır_değer])
Top