BETA.TERS Function

BETA.TERS Function

Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir

English name

BETA.INV

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

olasılık alfa beta A B

Function syntax

Turkish syntax

=BETA.TERS(olasılık; alfa; beta; [A]; [B])

English syntax

=BETA.INV(probability; alpha; beta; [A]; [B])

Example of usage

=BETA.TERS(olasılık; alfa; beta; [A]; )
Top