BIN2DEC Function

BIN2DEC Function

BIN2DEC isimli formül tanıtımımızda, BIN2DEC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.

English name

BIN2DEC

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı

Function syntax

Turkish syntax

=BIN2DEC(sayı)

English syntax

=BIN2DEC(number)

Example of usage

=BIN2DEC(sayı)
Top