BİNOM.DAĞ.ARALIK Function

BİNOM.DAĞ.ARALIK Function

Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

English name

BINOM.DIST.RANGE

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

denemeler başarı_olasılığı başarı_sayısı başarı_sayısı2

Function syntax

Turkish syntax

=BİNOM.DAĞ.ARALIK(denemeler; başarı_olasılığı; başarı_sayısı; [başarı_sayısı2])

English syntax

=BINOM.DIST.RANGE(trials; probability_s; number_s; [number_s2])

Example of usage

=BİNOM.DAĞ.ARALIK(denemeler; başarı_olasılığı; başarı_sayısı; [başarı_sayısı2])
Top