BİNOM.TERS Function

BİNOM.TERS Function

Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir

English name

BINOM.INV

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

denemeler başarı_olasılığı alfa

Function syntax

Turkish syntax

=BİNOM.TERS(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)

English syntax

=BINOM.INV(trials; probability_s; alpha)

Example of usage

=BİNOM.TERS(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)
Top