BİNOMDAĞ Function

BİNOMDAĞ Function

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir

English name

BINOMDIST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=BİNOMDAĞ(başarı_sayısı; denemeler; başarı_olasılığı; kümülatif)

English syntax

=BINOM.DIST(number_s; trials; probability_s; cumulative)

Example of usage

=BİNOMDAĞ(başarı_sayısı; denemeler; başarı_olasılığı; kümülatif)
Top