BİTSOLAKAYDIR Function

BİTSOLAKAYDIR Function

Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir

English name

BITLSHIFT

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

sayı kaydırma_miktarı

Function syntax

Turkish syntax

=BİTSOLAKAYDIR(sayı; kaydırma_miktarı)

English syntax

=BITLSHIFT(number; shift_amont)

Example of usage

=BİTSOLAKAYDIR(sayı; kaydırma_miktarı)
Top