BİTVEYA Function

BİTVEYA Function

BİTVEYA isimli formül tanıtımımızda, BİTVEYA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.

English name

BITOR

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

sayı1 sayı2

Function syntax

Turkish syntax

=BİTVEYA(sayı1; sayı2)

English syntax

=BITOR(number1; number2)

Example of usage

=BİTVEYA(sayı1; sayı2)
Top