Mantıksal

Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2003
Use count
41
Category
Mantıksal
Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
mantıksal_sınama eğer_doğruysa_değer eğer_yanlışsa_değer
Published version
Excel 2003
Use count
225
Category
Mantıksal
Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
değer eğer_hatalıysa_değer
Published version
Excel 2007
Use count
123
Category
Mantıksal
İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
değer değer_eğer_yok
Published version
Excel 2013
Use count
6
Category
Mantıksal
Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.
mantıksal_test1 doğruysa_değer1 mantıksal_test2 doğruysa_değer2
Published version
Excel 2019
Use count
3
Category
Mantıksal
Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
mantıksal
Published version
Excel 2003
Use count
21
Category
Mantıksal
Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2003
Use count
32
Category
Mantıksal
Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür
ifade değer1 sonuç1 varsayılan_veya_değer2 sonuç2
Published version
Excel 2019
Use count
0
Category
Mantıksal
Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mantıksal
YANLIŞ isimli formül tanıtımımızda, YANLIŞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, açıklaması ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
13
Category
Mantıksal
DOĞRU isimli formül tanıtımımızda, DOĞRU Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
11
Category
Mantıksal
Excel LET formülü, bir formül içindeki değişkenlere değerler bildirmeyi ve atamayı mümkün kılarak belirli karmaşık formülleri yazmayı kolaylaştırır.
ad1 ad_değeri1 hesaplama_veya_ad2 ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2 ...
Published version
Excel 2021
Use count
120
Category
Mantıksal
Excel LAMBDA formülü, VBA veya makrolar olmadan bir çalışma kitabının tamamında yeniden kullanılabilen özel işlevler oluşturmanın bir yolunu sağlamaktadır.
parametre_veya_hesaplama ...
Published version
Excel 365
Use count
72
Category
Mantıksal
Excel BYCOL fonksiyonu, belirli bir dizideki her sütuna bir LAMBDA işlevi uygular ve tek bir dizi olarak sütun başına bir sonuç döndürür.
dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
9
Category
Mantıksal
Excel BYROW fonksiyonu, belirli bir dizinin her sütununa bir LAMBDA işlevi uygular ve tek bir dizideki sütun başına bir sonuç döndürür.
dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
28
Category
Mantıksal
Excel MAP fonksiyonu, sağlanan bir dizideki her bir değere özel bir LAMBDA işlevini eşleme işlevini yerine getirmektedir.
dizi lambda_veya_dizi2 lambda_veya_dizi3 ...
Published version
Excel 365
Use count
19
Category
Mantıksal
Excel REDUCE fonksiyonu, belirli bir dizideki her öğeye özel bir LAMBDA işlevi uygular ve sonuçları tek bir değerde toplar.
ilk_değer dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Mantıksal
Excel SCAN fonksiyonu, belirli bir dizideki her öğeye özel bir LAMBDA işlevi uygular ve tarama sırasında oluşturulan ara değerleri içeren bir dizi döndürür.
ilk_değer dizi işlev
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Mantıksal
Excel DİZİOLUŞTUR fonksiyonu, özel bir LAMBDA hesaplamasına dayalı olarak belirtilen satır ve sütunlara sahip bir dizi döndürür.
satırlar sütunlar lambda
Published version
Excel 365
Use count
17
Category
Mantıksal
Top