Metin

Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Metin
Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
DAMGA isimli formül tanıtımımızda, DAMGA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Metin
Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Metin
Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz
metin1 metin2
Published version
Excel 2019
Use count
10
Category
Metin
Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
metin
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Metin
Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
sayı onluklar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Ecma.Tavan özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
number significance
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Metin
İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
metin1 metin2
Published version
Excel 2003
Use count
15
Category
Metin
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
27
Category
Metin
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
sayı onluklar virgül_yok
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayrakamıysa özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
metin sayı_karakter
Published version
Excel 2003
Use count
34
Category
Metin
Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
metin sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
52
Category
Metin
UZUNLUKB isimli formül tanıtımımızda, UZUNLUKB Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
KÜÇÜKHARF isimli formül tanıtımımızda, KÜÇÜKHARF Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
8
Category
Metin
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler
Published version
Excel 2003
Use count
39
Category
Metin
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
Metin Ondalık_ayırıcı Grup_ayırıcı
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
7
Category
Metin
DEĞİŞTİR isimli formül tanıtımımızda, DEĞİŞTİR Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler yeni_metin
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Metin
DEĞİŞTİRB isimli formül tanıtımımızda, DEĞİŞTİRB Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar yeni_metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Metni, verilen sayıda defa yineler
metin sayı_kere
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Metin
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
metin sayı_karakter
Published version
Excel 2003
Use count
20
Category
Metin
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
metin sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Bahtaşağıyuvarla özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Bahtyukarıyuvarla özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
bul_metin metin başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
24
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Arab özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
metin eski_metin yeni_metin yineleme_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
48
Category
Metin
Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
METNEÇEVİR isimli formül tanıtımımızda, METNEÇEVİR Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
değer biçim_metni
Published version
Excel 2003
Use count
52
Category
Metin
Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler
sınırlayıcı boşları_yoksay metin1 metin2
Published version
Excel 2019
Use count
30
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayhaftanıngünü özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayrakam özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayyılınayı özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taysayıses özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taysayıdize özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taydizeuzunluğu özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayyılı özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
KIRP isimli formül tanıtımımızda, KIRP Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
27
Category
Metin
Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
3
Category
Metin
Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
metin
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Metin
BÜYÜKHARF isimli formül tanıtımımızda, BÜYÜKHARF Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
12
Category
Metin
Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
metin
Published version
Excel 2003
Use count
8
Category
Metin
Belirtilen herhangi bir aralıktan bir dizi metin değeri döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür.
dizi biçim
Published version
Excel 365
Use count
1
Category
Metin
Belirtilen herhangi bir değerden metin döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden iletir ve metin olmayan değerleri metne dönüştürür.
değer biçim
Published version
Excel 365
Use count
1
Category
Metin
Excel ÖNCEKİMETİN fonksiyonu, Karakterleri sınırlamadan önceki metni döndürür
Metin Sınırlayıcı İnstance_num İgnore_case
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Metin
Excel SONRAKİMETİN fonksiyonu, Karakterleri sınırlandırdıktan sonraki metni döndürür
Metin Sınırlayıcı İnstance_num İgnore_case
Published version
Excel 365
Use count
12
Category
Metin
Excel METİNBÖL fonksiyonu, Sınırlayıcıları kullanarak metni satırlara veya sütunlara böler
Metin Sütun_sınırlayıcı Satır_sınırlayıcı Boşları_yoksay Şununla_doldur
Published version
Excel 365
Use count
24
Category
Metin
Top