Uyumluluk

Beta kümülatif dağılım işlevini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x alfa beta A B
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
olasılık alfa beta A B
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir.
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
KİKARETEST isimli formül tanıtımımızda, KİKARETEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
etkin_erim beklenen_erim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
metin1 metin2
Published version
Excel 2003
Use count
10
Category
Uyumluluk
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
alfa standart_satma boyut
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
denemeler başarı_olasılığı alfa
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Üstel dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x lambda kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
TAHMİN isimli formül tanıtımımızda, TAHMİN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Uyumluluk
FTEST isimli formül tanıtımımızda, FTEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Gama dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
GAMATERS isimli formül tanıtımımızda, GAMATERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
olasılık alfa beta
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
başarı_örnek sayı_örnek başarı_popülasyon sayı_pop
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
LOGTERS isimli formül tanıtımımızda, LOGTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
LOGNORMDAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORMDAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.
x ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Negatif binom dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
başarısızlık başarı_sı başarı_o
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
NORMTERS isimli formül tanıtımımızda, NORMTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
z
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
olasılık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
POISSON isimli formül tanıtımımızda, POISSON Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x ortalama kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
DÖRTTEBİRLİK isimli formül tanıtımımızda, DÖRTTEBİRLİK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
dizi dörttebir
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
TDAĞ isimli formül tanıtımımızda, TDAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serbestlik_der yazı_say
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
TTERS isimli formül tanıtımımızda, TTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
TTEST isimli formül tanıtımımızda, TTEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
dizi1 dizi2 yazı_say tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
WEIBULL isimli formül tanıtımımızda, WEIBULL Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
dizi x sigma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Top