Veritabanı

Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
veritaban alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir.
modül_metni yöntem metin_türü
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Top