ÇİFT Function

ÇİFT Function

Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

English name

EVEN

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı

Function syntax

Turkish syntax

=ÇİFT(sayı)

English syntax

=EVEN(number)

Example of usage

=ÇİFT(sayı)
Top