ÇOKEĞER Function

ÇOKEĞER Function

Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

English name

IFS

Published version

Excel 2019

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019

Function arguments

mantıksal_test1 doğruysa_değer1 mantıksal_test2 doğruysa_değer2

Function syntax

Turkish syntax

=ÇOKEĞER(mantıksal_test1; doğruysa_değer1; [(mantıksal_test2; doğruysa_değer2]; …)

English syntax

=IFS(lofical_test1; value_if_true1; [logical_test2; value_if_true2]; ...)

Example of usage

=ÇOKEĞER(mantıksal_test1; doğruysa_değer1; [(mantıksal_test2; doğruysa_değer2]; …)
Top