ÇOKEĞERMAK Function

ÇOKEĞERMAK Function

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür

English name

MAXIFS

Published version

Excel 2019

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019

Function arguments

en_büyük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2

Function syntax

Turkish syntax

=ÇOKEĞERMAK(en_büyük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)

English syntax

=MAXIFS(max_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

Example of usage

=ÇOKEĞERMAK(en_büyük_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
Top