ÇOKEĞERORTALAMA Function

ÇOKEĞERORTALAMA Function

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

English name

AVERAGEIFS

Published version

Excel 365

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

aralık_ortalaması ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2

Function syntax

Turkish syntax

=ÇOKEĞERORTALAMA(aralık_ortalaması; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)

English syntax

=AVERAGEIFS(average_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

Example of usage

=ÇOKEĞERORTALAMA(aralık_ortalaması; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
Top