ÇOKEĞERSAY Function

ÇOKEĞERSAY Function

Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

English name

COUNTIFS

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2

Function syntax

Turkish syntax

=ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)

English syntax

=COUNTIFS(criteria_range1; criteria; [criteria_range2; criteria2]; ...)

Example of usage

=ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
Top