DEC2BIN Function

DEC2BIN Function

DEC2BIN isimli formül tanıtımımızda, DEC2BIN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.

English name

DEC2BIN

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı basamak

Function syntax

Turkish syntax

=DEC2BIN(sayı; [basamak])

English syntax

=DEC2BIN(number; [places])

Example of usage

=DEC2BIN(sayı; [basamak])
Top