DETERMİNANT Function

DETERMİNANT Function

DETERMİNANT isimli formül tanıtımımızda, DETERMİNANT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.

English name

MDETERM

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

dizi

Function syntax

Turkish syntax

=DETERMİNANT(dizi)

English syntax

=MDETERM(array)

Example of usage

=DETERMİNANT(dizi)
Top