DOT Function

DOT Function

DOT isimli formül tanıtımımızda, DOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.

English name

LINEST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum

Function syntax

Turkish syntax

=DOT(bilinen_yler; [bilinen_xler]; [sabit]; [konum])

English syntax

=LINEST(known_ys; [known_xs]; [const]; [stats])

Example of usage

=DOT(bilinen_yler; [bilinen_xler]; [sabit]; [konum])
Top