ECMA.TAVAN Function

ECMA.TAVAN Function

Bu içerik Excel'in Ecma.Tavan özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.

English name

ECMA.CEILING

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

number significance

Function syntax

Turkish syntax

=ECMA.TAVAN(number;signifiance)

English syntax

=ECMA.CEILING(number;signifiance)

Example of usage

=ECMA.TAVAN(number;signifiance)
Top