EĞER Function

EĞER Function

Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

English name

IF

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

mantıksal_sınama eğer_doğruysa_değer eğer_yanlışsa_değer

Function syntax

Turkish syntax

=EĞER(mantıksal_sınama; [eğer_doğruysa_değer]; [eğer_yanlışsa_değer])

English syntax

=IF(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false])

Example of usage

=EĞER(mantıksal_sınama; [eğer_doğruysa_değer]; [eğer_yanlışsa_değer])
Top