EĞERHATA Function

EĞERHATA Function

Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir

English name

IFERROR

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

değer eğer_hatalıysa_değer

Function syntax

Turkish syntax

=EĞERHATA(değer; eğer_hatalıysa_değer)

English syntax

=IFERROR(value; value_if_error)

Example of usage

=EĞERHATA(değer; eğer_hatalıysa_değer)
Top