EĞERORTALAMA Function

EĞERORTALAMA Function

Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

English name

AVERAGEIF

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

aralık ölçüt aralık_ortalaması

Function syntax

Turkish syntax

=EĞERORTALAMA(aralık; ölçüt; [aralık_ortalaması])

English syntax

=AVERAGEIF(range; criteria; [average_range])

Example of usage

=EĞERORTALAMA(aralık; ölçüt; [aralık_ortalaması])
Top