EĞERSAY Function

EĞERSAY Function

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

English name

COUNTIF

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

aralık ölçüt

Function syntax

Turkish syntax

=EĞERSAY(aralık;ölçüt)

English syntax

=COUNTIF(range;criteria)

Example of usage

=EĞERSAY(aralık;ölçüt)
Top